Dom > Vijesti > Sadržaj

Koje su rutinsko održavanje sustava proizvodnje dušika?

Mar 13, 2021

Svakodnevno održavanje kompresora zraka:

(1) Ocijedite bačvu nafte i plina: Otvorite odvodni ventil za bačve nafte i plina malo prije pokretanja stroja kako biste ispraznili kondenziranu vodu kada se stroj zaustavi i zatvorite ga odmah kada curi ulje za podmazivanje.

(2) Provjerite razinu ulja: razina ulja trebala bi biti iznad linije alarma.

(3) Provjerite promjene temperature ispušnih plinova, podmazivanje temperature ulja, temperaturu motora i druge parametre kada se radi kompresor zraka.

(4) Provjerite ima li curenja u cjevovodu i jesu li spojevi cijevi labavi.

(5) Postoji li nenormalan zvuk kada se radi kompresor zraka.


Svakodnevno održavanje filtra:

(1) Provjerite radi li odvodni ventil na dnu filtra ispravno.

(2) Provjerite je li diferencijalni mjerač tlaka filtra u normalnom položaju prikaza.


Svakodnevno održavanje opreme za proizvodnju dušika:

(1) Je li ručno upravljani ventil osjetljiv i normalan.

(2) Provjerite je li vrijednost tlaka dvostrukog dijela na zadeš određenoj vrijednosti.

(3) Provjerite je li prikaz brojila normalan.

(4) Provjerite ima li crnog praha u prigušivaču.